Grup de teatre Inestable del Vendrell 

Presentació

El Grup de Teatre Inestable del Vendrell  es va formar l'any 1988, amb la intenció de continuar fent teatre, amb un grup reduït de persones, al finalitzar la temporada dels Pastorets Musicals del Vendrell, actualment Pastorets del Vendrell.

El Grup va ser format originalment per 9 persones amb ganes de fer teatre, amb el màxim interès i seriositat en els assajos, la posada en escena i en l'execució de les obres. No som un grup molt prolífic pel què fa a muntatge d'obres, doncs les moltes altres activitats de la majoria dels membres i les col·laboracions amb altres agrupacions i diferents activitats teatrals, dificulta la pròpia activitat del grup com a tal. 

La "Inestabilitat" del Grup, és la forma d'actuació que en un principi vàrem determinar, no volíem lligar-nos a cap institució local del Vendrell i volíem que el director del Grup pogués triar lliurement a les persones que col·laboressin en els posteriors muntatges, sense estar lligat als membres d'obres anteriors. D'aquesta manera no es condicionava un possible muntatge per la quantitat d'integrants de l'anterior.