Grup de teatre Inestable del Vendrell

Activitats del Grup any 2018


16 de desembre de 2018

Inestables 30 anys

15 de desembre de 2018

Pre-estrena Inestables 30 anys


28 de juliol de 2018

Ball de Malcasats per la Festa Major del Vendrell

9 de febrer de 2018

Arribada i discurs del rei CarnestoltesGrup de teatre Inestable del Vendrell