Grup de teatre Inestable del Vendrell


Activitats del Grup any 2022


28 de juliol de 2022

3 de desembre de 2022

Ball de Malcasats per la Festa Major del Vendrell

Estrena de Rumors 

Grup de teatre Inestable del Vendrell